Masterclass Emoties in Publiek Leiderschap

De kracht van Emotionele Intelligentie voor inclusieve organisaties

Diversiteit in de samenleving en in organisaties is een realiteit geworden. Van een slagvaardige overheid wordt gevraagd om aansluiting te vinden en te houden met burgers en partners. Niet voor niets staat het bevorderen van diversiteit al enige jaren hoog op de agenda van publieke organisaties. Dat is nodig om in te kunnen spelen op complexer wordende maatschappelijke opgaven.

De toenemende diversiteit in organisaties doet een beroep op het repertoire van leidinggevenden voor het omgaan met verschillen. Hoe ga je om met verschillen tussen mensen en hoe geef je vorm aan de voortdurende ‘balanceer act’ van publieke organisaties: ruimte bieden aan verschillen, maar tegelijk ook een eenheid creëren? Hoe geef je tegen deze achtergrond leiding aan maatschappelijke opgaven en welke waarden liggen daaraan ten grondslag? Het bevorderen van een inclusieve cultuur vraagt meer dan ooit om mensgericht leiderschap.

Emotionele intelligentie

Publieke leiders hebben te maken met mensen met uiteenlopende achtergronden, hetgeen zich vertaalt in een breed scala aan (onbewuste) overtuigingen en gedrag. ‘Anders zijn’ triggert voortdurend emoties -aangevallen of niet serieus genomen voelen, angst voor verlies van positie en onzekerheid, om er maar enkele te noemen-. Deze cocktail van emoties vormt een dankbare bodem voor conflicten. Dat wordt pas anders als zorgvuldig met die emoties wordt omgegaan. Dit vraagt van leiders een open mind en het vermogen om goed te kunnen luisteren en te verbinden. Deze kwaliteiten komen voort uit een goed ontwikkelde empathie. Maar er is meer. Hoe herken je emoties bij de ander en hoe adresseer je die constructief? En wat is daarvoor bij jezelf nodig: hoe ga je in dit proces met je eigen emoties om, in plaats van ze te onderdrukken of te negeren? Deze vaardigheden vormen het hart van emotionele intelligentie. En die kun je leren.

Uit onderzoek, bijvoorbeeld van Daniel Goleman, blijkt dat toepassing door leiders van emotionele intelligentie een van de belangrijkste verklarende factoren -ruim 35%- is voor succesvol leiderschap. Dit geldt ook voor leiders in de publieke sector.

Saniye Çelik

Lector Diversiteit & Inclusie, opleider, spreker en coach

Saniye Çelik is spreker, trainer en publiceert over publiek- en bestuurlijk leiderschap, diversiteit en inclusie. Ze is Professor Diversiteit aan de Hogeschool Leiden en is gespecialiseerd in HRM en bestuurs- en organisatievraagstukken. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. In de 27 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineerde ze het diversiteitsbeleid van eerdere kabinetten voor de publieke sector. Ze leidt verschillende programma’s onder andere een leiderschapsprogramma voor burgemeesters, en een programma voor inclusief leiderschap voor directeuren en diversiteit & inclusie voor professionals. Saniye is een gecertificeerd coach voor publieke leiders. Ze publiceert in wetenschappelijke tijdschriften en stukken in kranten en vakbladen en werkt aan verschillende boekpublicaties over diversiteit, leiderschap en inclusie.

saniye celik
Saniye Çelik
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Door het aanmelden geef je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en ga je akkoord met onze privacy policy.