Masterclass ‘Verdrink geen dooie eend’

Hoe te komen tot een slagvaardige, gezonde en innovatieve bedrijfscultuur

Topadvocaat Marry de Gaay Fortman schreef de bestseller ‘Verdrink geen dooie eend’ waarin ze haar ervaringen deelt als vrouw aan de top in een mannenwereld en haar inzichten geeft over hoe we verbinding kunnen zoeken om succesvoller, slagvaardiger en innovatiever te zijn.

Speciaal voor boardrooms en senior management van grote en middelgrote ondernemingen is er nu een Masterclass ontwikkeld. Hierin deelt ze niet alleen kernachtig de lessen uit haar boek, maar treedt vooral op als klankbord en aanjager voor beleid rondom corporate governance & good governance, bedrijfscultuur, diversiteit & inclusie, boardroom dynamics en effectief gedrag.

Haar expertise als topadvocaat, bestuurder en toezichthouder bij grote organisaties als De Nederlandse Bank en KLM, maar ook haar cultureel maatschappelijke betrokkenheid en voorzitterschap bij onder andere Stichting Topvrouwen maakt haar tot een autoriteit op gebied van corporate governance en good governance. Het stelt de onderneming in staat complexe beleidsvraagstukken binnen organisaties te doorgronden en een lange termijnvisie te helpen ontwikkelen.

Na afloop van de Masterclass:

    • Weten organisaties waar de concrete aandachtspunten en uitdagingen liggen voor het neerzetten van een slagvaardige, gezonde en innovatieve bedrijfscultuur
    • Krijgen organisaties inzicht in regels en essentiële kernwaarden voor een goede bedrijfscultuur
    • Worden handvatten en inspiratie gegeven voor professionele en persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om effectief en beminnelijk leiding te geven aan een organisatie gericht op bedrijfscultuur met lange termijn waardecreatie als doel

   DOWNLOAD DE FOLDER

Voorafgaand aan de Masterclass wordt in een briefing duidelijk hoe de organisatiestructuur en -cultuur is opgebouwd, welke visie en welke beleid er aanwezig is rondom goed bestuur en diversiteit & inclusie, wat belangrijkste knelpunten en uitdagingen voor deze onderwerpen en welke concrete vraagstelling(en) er zijn voor Marry de Gaay Fortman.

Introductie en analyse (60 minuten)

In het eerste deel van de Materclass deelt Marry de Gaay Fortman kort en bondig haar belangrijkste lessen uit haar boek Verdrink geen dooie eend. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: effectief gedrag, open communicatie en beminnelijke doeltreffendheid. Aan de hand van het motto ‘getting to yes’ wordt duidelijk hoe de focus op achterliggende belangen en zoeken naar oplossingen waar beide partijen van profiteren meer oplevert dan ‘oorlogje voeren’.

Al gauw zal Marry de Gaay Fortman aan de hand van stellingen en persoonlijke voorbeelden tot een gesprek komen de brug slaan naar situatie van de organisatie. Hier komen professionele en persoonlijke take aways uit.

Pauze/Lunch (30 minuten)

Aanscherpen visie en strategie (60 minuten)

Hoe moet de organisatie, gezien de huidige problematiek, verder? Welke veranderingen en stappen kunnen er gezet worden om tot goede aanpak te komen? Marry de Gaay Fortman zal optreden als aanjager, klankbord en meedenker in dit proces.

Marry de Gaay Fortman

Advocaat-partner bij advocatenkantoor Houthoff

Marry de Gaay Fortman is topadvocaat en expert op het gebied van bestuur en toezicht, en commissaris bij De Nederlandsche Bank en oud-commissaris bij KLM. Daarnaast wordt ze geprezen om haar maatschappelijke betrokkenheid. Ze vervult in haar vrije tijd talloze bestuurlijke functies bij culturele en maatschappelijke organisaties. Momenteel is ze onder andere voorzitter van Toneelgroep Amsterdam. Ook was ze voorzitter van Topvrouwen.nl, een stichting die ijvert voor een snellere doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven. Maandblad OPZIJ riep haar in 2018 uit tot meest invloedrijke vrouw in het bedrijfsleven. In de lijst van de 200 meest invloedrijke mensen in Nederland van de Volkskrant staat zij op plek 10.
In haar boek Verdrink geen dooie eend deelt topadvocaat Marry de Gaay Fortman, op basis van haar ervaringen aan de top als vrouw in een mannenwereld, haar inzichten in hoe we verbinding kunnen zoeken om succesvoller, slagvaardiger en innovatiever te worden. De belangrijkste lessen: verdrink geen dooie eend, oftewel: laat situaties niet escaleren en besteed weinig aandacht aan iets negatiefs.
Als je motto getting to yes is hoef je nooit meer iemand zijn ongelijk, onvermogen of falen in te wrijven, maar ontstaat er ruimte om nuchter te focussen op het bereiken van gezamenlijke doelen. Effectief gedrag en open communicatie voorkomen dat anderen onnodig beschadigd raken – iets waarmee je uiteindelijk vooral jezelf in de vingers snijdt.
Met schwung vertelt Marry de Gaay Fortman hoe ze zich gaandeweg de kunst van beminnelijke doeltreffendheid eigen maakte. Een persoonlijk verhaal en een inspirerend voorbeeld voor iedereen die iets wil bereiken.
Er is ook een On demand Masterclass beschikbaar van Marry de Gaay Fortman over Effectief gedrag en Verantwoordelijk Leiderschap via MasterFundamentals.nl


Marry de Gaay Fortman
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Door het aanmelden geef je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en ga je akkoord met onze privacy policy.