Forgiveness Retreat with Mpho Tutu van Furth

Het viervoudige pad tot heling en vergeving van jezelf en de buitenwereld

INMIDDELS IS DE INSCHRIJVING GESLOTEN

(English version below)

Mpho Tutu van Furth verzorgt voor het eerst in Nederland de Forgiveness Retreat aan de hand van het viervoudige pad van vergeving. Samen met haar vader Desmond Tutu schrijft Mpho hierover in Het boek van vergeving: “Onze vindingrijkheid in het vinden van manieren om elkaar te kwetsen is schijnbaar onbegrensd, maar ook het vermogen van mensen tot heling is onbegrensd.”

De retraite is voor iedereen met gevoelens van pijn, woede, wrok of teleurstelling die hun pad naar een beter en gelukkiger leven blokkeren. Het kan een echtscheiding zijn die de belofte van levenslange liefde en vriendschap heeft verbroken. Het kan geweld of alcoholisme zijn die de veiligheid binnen uw thuisomgeving heeft weggenomen. Het kunnen slechte werkomstandigheden zijn die uw kans op een goede en veilige werkomgeving hebben weggenomen. Al deze zaken kunnen worden aangepakt door een proces van vergeving die je een uitweg uit een vicieuze cirkel van pijn en wrok biedt.

Mpho Tutu van Furth: “Vergeven lijkt vaak onmogelijk en onbegonnen werk. Toch is vergiffenis schenken of om vergeving vragen het enige wat je kunt doen om jezelf en de wereld te bevrijden van de starre cirkel van pijn en vergelding. Als het proces met de Waarheids- en Verzoeningscommissie niet was gelukt dan zou de overgang naar democratie in Zuid-Afrika een groot bloedbad zijn geworden. We kozen voor vergeving, omdat het de enige mogelijkheid was om ons land te redden van vernietiging.

Samen met haar vader Desmond Tutu heeft Mpho het viervoudige pad van vergeving ontwikkeld. Het biedt hulp bij het vergevingsproces in vier stappen: je verhaal vertellen, je pijn benoemen, vergeving schenken en je relatie vernieuwen of loslaten.

Het viervoudige pad van vergeving is geen intellectuele aangelegenheid. Juist de meditaties, rituelen en lichaamsoefeningen zijn bedoeld om vorderingen te maken en het vol te houden. “Ingrijpende gebeurtenissen in het leven zetten zich vast in ons lichaam. Soms zie je de droefheid achter iemands ogen of voel je de angst in je maagstreek. Een trauma nestelt zich in het lichaam. Het vergevingsproces is dus ook een fysieke aangelegenheid. In het Westen wonen veel mensen in hun hoofd, maar met het intellect kun je het leven niet helen. Voor het loslaten van trauma’s is een lichamelijk proces onontbeerlijk.

English version

Mpho Tutu van Furth offers the Forgiveness Retreat based on the fourfold path of forgiveness in the Netherlands for the first time. With her father, Desmond Tutu, Mpho wrote in The Book of Forgiveness: “Our ingenuity in finding ways to hurt each other is apparently limitless, but people’s capacity for healing is also limitless.”

The retreat is for anyone whose feelings of pain, anger, resentment or disappointment block their path to a better and happier life. It may be a divorce that has broken the promise of lifelong love and friendship. It could be violence or alcoholism that has taken away the safety of your home environment. It could be poor working conditions that have destroyed you working environment. All of these issues can be addressed through a process of forgiveness that offers you a way out of a vicious circle of pain and resentment. If the process with the Truth and Reconciliation Commission had not been successful, the transition to democracy in South Africa would have become a major massacre. We chose forgiveness because it was the only way to save our country from destruction.

Together with her father Desmond Tutu, Mpho has developed the fourfold path of forgiveness. It offers help with the forgiveness process in four steps: telling your story, naming your pain, giving forgiveness and renewing or releasing your relationship. The fourfold path of forgiveness is not an intellectual matter. It consists of a series of meditations, rituals and physical exercises that enable to process the pain.  “Far-reaching events in life settle in our bodies. Sometimes you see the sadness behind someone’s eyes or you feel the fear in your stomach. A trauma settles into the body. The forgiveness process is therefore also a physical matter. In the West many people live in their heads, but with the intellect you cannot heal life. A physical process is indispensable for releasing traumas.”

INMIDDELS IS DE INSCHRIJVING GESLOTEN

Program Retreat Forgiveness

Voertaal: Engels

Het viervoudige pad tot heling en vergeving van jezelf en de buitenwereld

3 days, 2 nights

Van Berne Abbey in Heeswijk Dinther

Day 1

5 pm – 6 pm: check in

18.30 – 19.00: evening meal

19.00 – 21.00: – self-introduction

– sharing of “hopes & fears” for this retreat

establishing group norms (with regard to values and  confidentiality )                                                      

– guided meditation

– assignment to “take with you”: make a list of people and situations you want to forgive and make a list of people from whom you may want to ask for forgiveness and/or of situations for which you want to ask forgiveness

Day 2

8.00 am – 8.45 am: breakfast

09.00 – 10.15: Outline  of the 4 steps in the forgiveness process

Receiving a “stone”.

10.15 – 10.30: short break

10.30 – 11.45: What forgiveness is not. Limiting beliefs

11.45 – 12.00: Assignment: focus on 1 event or person (Choose from the list)

and describe step 1 of the 4 steps: “tell” your story. All details are important. Write your story.

Group-request: 2 people willing to  share their story to / share with the group in the afternoon?

13.00 – 13.45: Lunch

13.45 – 15.00: Step 1: “tell” your story. Write!

15.00 – 16.00: 2 x sharing

16.00 – 16.15: short break

16.15 – 16.30: – Helping to make a classification: facts, thoughts, feelings, emotions (plenary glossary)

16.30 – 17.30: – What are the feelings and emotions that  are triggered by the event/story?

– Where in my body do I feel them?

– What is the sensation that I experience

– Where do they “sit” in my body?

What do my feelings have to say to me? What do they teach me? How do I take care of my feelings?

The feeling is the teacher, you are the mother!

5.30 pm – 6 pm: Break

18.00 – 18.30: Dinner, bread meal

19.30 – 21.00: – What always helps me? What helped so far? Survival scenarios

life scripts

– Body / trauma release technique exercise

– Meditation

Day 3

08.30 – 09.00: breakfast

09.00 – 10.00: Step 3: granting Forgiveness

Letting go the hurt, including time and patience

10.00 – 10.15: – placing the stone

11.00 – 11.30: Break

11.30 – 12.30: Step 4: Reconciliation

Writing a letter: What I can do without conditions

12.30 – 12.55: Closing

Reflection (including the “hopes & fears” of the beginning)

13.00 – 14.00: Lunch

Mpho Tutu van Furth

Anglicaans Priester, theoloog, schrijver en kunstenaar Mpho Tutu van Furth is Anglicaans priester, spreker, schrijver, theoloog, kunstenares, moeder en jongste dochter van de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en mensenrechtenactivist Desmond Tutu die samen met Nelson Mandela tegen de apartheid streed (hij kreeg daarvoor de Nobelprijs voor de vrede in 1984). Ze groeide op in Zuid-Afrika tijdens de apartheid. Mpho Tutu van Furth studeerde elektrotechniek in de Washington, werkte in New York met vluchtelingen en was onder andere oprichter en directeur van The Tutu Institute for Prayer and Pelgrimage en directeur van The Desmond & Leah Tutu legacy foundation dat streeft naar vrede en gerechtigheid. Ze is in 2015 getrouwd met Nederlandse hoogleraar kindergeneeskunde Marceline van Furth. Nadat ze in Nederland trouwden dwong de Zuid-Afrikaanse kerk haar haar priesterschap neer te leggen. Alsnog gaf haar vader Desmond Tutu, die al langer streed voor rechten van homoseksuelen,  zijn vaderlijke zege over het huwelijk in Zuid-Afrika. Mpho Tutu van Furth maakt zich sterk om jonge vrouwen te helpen tot bloei te komen. Ze wil hen ondersteunen en coachen bij hun carrière en hen stimuleren hun stem te laten horen. Mpho Tutu van Furth houdt zich bezig met het faciliteren en organiseren van retraites (retreats) waar mensen tot rust kunnen komen, ontspannen en spiritueel kunnen reflecteren. Ze draagt ook de filosofie van Ubuntu uit die mensen inzicht geeft in zichzelf en in de verbinding met anderen. Het woord betekent letterlijk ‘menselijkheid’. Ubuntu gaat er vanuit dat iemand alleen maar iemand is via andere mensen. Anders gezegd: we zijn alleen mens in relatie tot andere mensen. Onze menselijkheid is onderling verweven en elke scheur in het weefsel van onze verbondenheid moet gerepareerd worden opdat we allemaal heel worden. Het vormt de basis van wie we zijn. Onderwerpen waarover zij spreekt zijn: diversiteit, inclusiviteit, racisme, emancipatie, vergeving, Ubuntu, gelijkheid, geluk, leiderschap, rechtvaardigheid en zingeving.
  • Deelnemers: Max. 15
  • Duur: 3 days (two nights)
  • Prijs: €650,-
  • Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk Dinther
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief