Privacybeleid Auteurs & Sprekers

Privacyverklaring Auteurs & Sprekers

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Auteurs & Sprekers  verwerkt van haar klanten, leveranciers, auteurs, sprekers en websitebezoekers.

 

Indien u uw persoonsgegevens aan Auteurs & Sprekers  verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Auteurs & Sprekers, Keizersgracht 117, 1015 CJ, Amsterdam, KvK 72660473

 

2. Welke gegevens verwerkt Auteurs & Sprekers  en voor welk doel?

 

2.1. De volgende persoonsgegevens (indien wij die ooit van u hebben ontvangen):

 

– voor- en achternaam

– organisatienaam

– Afdeling

– KvK-nummer

– Adresgegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– bankrekeningnummer

 

2.2. Technische gegevens bij websitebezoek

 

IP-adres

Browsertype

Locatie

Apparaat

 

2.3. Auteurs & Sprekers kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

·      Om uw boeking voor een product of dienst (lezing, masterclass of training) van A&S correct af te handelen en ten uitvoer te brengen

·      Voor facturatie, financiële administratie en eventuele restitutie bij boekingen

·      Om u gepersonaliseerd op de hoogte te stellen van interessante informatie, nieuws en ontwikkelingen over Auteurs & Sprekers middels een e-mailing of fysieke mailing. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

·      Om met bestaande klanten en contacten een toekomstige commerciële of promotionele samenwerking te zoeken.

·      Om de website te analyseren en optimaliseren voor gebruikers- en bezoekersgemak. Dit gebeurt niet op individueel niveau, maar uitsluitend op basis van geanonimiseerde gegevens.

 

3. Bewaartermijnen

 

Auteurs & Sprekers bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, nodig wordt geacht. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Auteurs & Sprekers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Auteurs & Sprekers gebruik van diensten van derden, zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Auteurs & Sprekers. Met de bewerkers heeft Auteurs & Sprekers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via het secretariaat (info@booktalks.nl) kan een lijst worden opgevraagd van onze verwerkers.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1. Via het secretariaat (info@booktalks.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Auteurs & Sprekers zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Auteurs & Sprekers uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

 

5.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (info@booktalks.nl). Auteurs & Sprekers zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Auteurs & Sprekers u hiervan op de hoogte brengen.

 

5.3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop Auteurs & Sprekers uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@booktalks.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruikmaken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

 

5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat (info@booktalks.nl).

 

6. Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de website van Auteurs & Sprekers worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenoemde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat ermee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Via deze link kunt u ons volledige cookiebeleid inzien.

 

7. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 6 mei 2019.

 

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief