Handleiding moreel beraad

Auteur: Menno de Bree

Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen.

Deze handleiding is bedoeld als praktische gids om hen daarbij te helpen, en geeft antwoord op vragen als:
– Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd – en wanneer niet?
– Welk soort casuïstiek is geschikt voor een moreel beraad?
– Welke methodieken kunnen er worden gebruikt, en op welke gronden moet er worden gekozen?
– Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen?
– Hoe kan een gespreksleider zorgen voor gestructureerde feedback?
– Wat is een werkbare tijdsindeling?
– Wat is een werkbare formulering van de kernvraag?

De handleiding is zo opgezet dat de lezer stap voor stap door het proces van een moreel beraad wordt geleid. De tekst is praktisch en toegankelijk geschreven; (academische) voorkennis van ethiek is niet vereist. In het voorlaatste hoofdstuk worden ter verdieping nog enkele ethisch-theoretische thema’s besproken.

Menno de Bree als spreker
Menno de Bree

Filosoof

Lezingen & Keynotes Masterclasses

Menno de Bree als spreker

Menno de Bree

Filosoof
Beschikbaar voor: Lezingen & Keynotes Masterclasses

Menno de Bree (1974) studeerde filosofie, en werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Sinds 2003 is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor zijn onderwijs daar ontving hij meerdere studentenprijzen. Daarnaast verzorgt hij denktrainingen en filosofieworkshops voor zorgprofessionals, en is hij actief als publieksfilosoof. Elke zaterdag verschijnt zijn column ‘Imperfecties’ in het Financieele Dagblad.

Menno de Bree heeft een vloeiende en authentieke manier van spreken en gebruikt humor als belangrijk element in zijn optredens. Zijn bijdragen worden altijd zeer goed beoordeeld.

Menno de Bree spreekt onder andere over ethiek, werkgeluk, leiderschap, integriteit en praktisch toepasbare filosofie.

auteurs, sprekers, onderwerpen, masterclasses & workshops

AUTEURS & SPREKERS

Lezingen, keynotes, optredens door topauteurs

Derk Sauer

Derk Sauer is een toonaangevende Nederlandse spreker, journalist, mediaondernemer en invloedrijke uitgever. Derk Sauer is

Lees verder »
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Door het aanmelden geef je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en ga je akkoord met onze privacy policy.