Het Goede Leven en de Vrije Markt

Auteur: Jelle van Baardewijk Auteur: Ad Verbrugge

De vrije markt is overal: ze verspreidt zich over de hele wereld en haar rol in ons persoonlijke leven is groter dan ooit. Allerlei goederen en diensten zijn toegankelijk geworden voor steeds meer mensen en het mondiale welvaartsniveau was nooit eerder zo hoog. Toch dringt zich de laatste jaren ook de vraag op naar de schaduwkanten van de globaliserende markt. Wat gebeurt er met een samenleving als allerlei maatschappelijke sectoren steeds meer in termen van de markt worden uitgelegd? Wat doet het met de kwaliteit van onze relaties als mensen zichzelf en elkaar als homo economicus opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen als producerende, consumerende en concurrerende individuen? Bovendien, kunnen we ons op de lange termijn wel een dergelijke economische bedrijvigheid veroorloven, bijvoorbeeld ten opzichte van de natuur? En welke rol speelt de moderne techniek in dit verband?

Met dergelijke vragen raken we aan de centrale thematiek van dit boek: brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven dichterbij of staat ze dit juist in de weg? En wat dienen we dan te verstaan onder ‘het goede leven’?

In gesprek met filosofen uit alle tijden – van Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Arendt en van Bentham tot Latour – én aan de hand van diverse films geven Verbrugge, Buijs en Van Baardewijk een prikkelend perspectief op de prangende vragen van vandaag. Ze ontwikkelen een filosofisch doordacht kader om de hedendaagse dynamiek van economie, technologie en cultuur te begrijpen en in goede banen te leiden.

‘De centrale vraag die we in dit boek willen bespreken, is ogenschijnlijk heel simpel. Wat is het goede leven en brengt de vrije markt ons daar dichter bij of voert ze ons er juist vandaan? En, als de huidige vrije markt en het goede leven niet altijd samen opgaan, hoe kunnen we dan inzichten ontwikkelen die hen wel meer op één lijn brengen? Voor het scherp stellen van vragen en het vinden van goed onderbouwde antwoorden is goede kennis van wat eerdere denkers daarover gezegd hebben onontbeerlijk.’
– Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk


Jelle van Baardewijk

Filosoof en wetenschapper

Lezingen & Keynotes Masterclasses


Ad Verbrugge

Filosoof

Lezingen & Keynotes Masterclasses

Jelle van Baardewijk

Filosoof en wetenschapper
Beschikbaar voor: Lezingen & Keynotes Masterclasses

Jelle van Baardewijk is een begenadigd spreker op het snijvlak van economie en ethiek. Hij is als lector bedrijfsethiek verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Hij werkt tevens aan de Vrije Universiteit als filosoof. Hij kent de traditie van de filosofie en weet deze moeiteloos te koppelen aan de actualiteit. Zijn lezingen prikkelen en zetten aan tot nadenken! Altijd is er ruimte voor actuele voorbeelden van morele en culturele misstanden, en Jelle onderbouwt zijn voorbeelden ook met data en publicaties. Hij weet ongemakkelijke ethische vragen soepel over het voetlicht te brengen. Meestal ontstaan er spetterende gedachtewisselingen met het publiek, bijvoorbeeld over belastingen, morele fitheid, of Netflixverslaving.

Onderwerpen waarover Jelle van Baardewijk spreekt:

  • Bedrijfsethiek: morele dilemma’s.
  • Techniekethiek: mens versus machine
  • Burn in, burn out: de ethiek van motivatie.

Burn in, burn out. Hoe komt het dat zoveel mensen stress ervaren? Wat zeggen de cijfers? Waarom zijn juist de mensen met passie voor bepaald werk sneller slachtoffer van overspannenheid? In welke zin hangt burn-out samen met maatschappelijke structuren, werk/privé balans, prestatiemaatschappij? Wat valt er sociologisch en ethisch gesproken over te zeggen? En hoe vertaal je dat naar hulp aan elkaar?

  • Geld en macht: de risico’s van 2020, het volgende crisisjaar?

Ad Verbrugge

Filosoof
Beschikbaar voor: Lezingen & Keynotes Masterclasses

Ad Verbrugge (1967) is een oorspronkelijk filosoof wiens werk zich beweegt in de traditie van de Griekse en continentale wijsbegeerte. De vraag naar de dynamiek van het menselijk (samen-)leven in het tijdperk van globalisering vormt een van de centrale thema’s van zijn werk. Hij doceert sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (sinds 2002). Daarnaast is hij medeoprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland en Centrum Èthos aan de VU. Van 1994 tot 2002 was hij werkzaam aan de Universiteit Leiden als docent wijsgerige ethiek. Zowel in Leiden als in Amsterdam won hij de universitaire onderwijsprijs. Bij het grote publiek is hij bekend geworden met zijn cultuurfilosofische bestseller Tijd van Onbehagen (2004), de Tegenlicht-uitzending Bevangen in Vrijheid (2004) en zijn optreden bij Zomergasten (2006). In 2016 is Verbrugge benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor het onderwijs en de maatschappelijke betekenis van filosofie. Ad Verbruggen is een begenadigd denker, interviewer en spreker.

Sinds 2017 is hij aangesteld als gasthoogleraar aan Bloemfontein University of the Free State in Zuid Afrika. Van 2012-2016 presenteerde hij samen met Clairy Polak Het filosofisch kwintet van Omroep Human. Samen met Omroep Human heeft hij in 2017/18 de vijfdelige televisieserie Onderstromen gemaakt. Meest recente publicatie (2018, samen met Govert Buijs en Jelle van Baardewijk) Het goede leven & de vrije markt (Socrates prijs voor beste filosofische boek van 2019).

 

auteurs, sprekers, onderwerpen, masterclasses & workshops

AUTEURS & SPREKERS

Lezingen, keynotes, optredens door topauteurs

Derk Sauer

Derk Sauer is een toonaangevende Nederlandse spreker, journalist, mediaondernemer en invloedrijke uitgever. Derk Sauer is

Lees verder »
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Door het aanmelden geef je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en ga je akkoord met onze privacy policy.