Peter Molengraaf als spreker

Peter Molengraaf was van 2009-2017 voorzitter van de raad van bestuur van Alliander (grootste Nederlandse werkmaatschappij voor elektriciteits- en aardgasnetten).

In 2021 is hij aangewezen boegbeeld van de Topsector Economie door het Ministerie van EKZ. Tevens adviseert hij grote en kleinere bedrijven op het gebied van strategie, energie en digitalisering. Zijn specifieke focus ligt op bedrijven op het gebied van duurzame energieopslag en EV-infrastructuur. Hij is ook voorzitter van HollandSolar, de Nederlandse vereniging van zonne-industrie.

Hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van AEB, Greenflux en Ecovat, en lid van de Raad van Commissarissen van Vopak Nederland en het Kadaster.

De afgelopen jaren was Peter ook voorzitter van Netbeheer Nederland, de Nederlandse branchevereniging voor elektriciteits- en aardgasnetbeheerders.

Peter Molengraaf werkte eerder in verschillende managementfuncties bij Nuon (2005-2009) en Shell (1990-2014). Hij studeerde informatica aan de Technische Universiteit Delft en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management aan de Erasmus Universiteit. Daarna nam hij deel aan Executive Programs van INSEAD in Fontainebleau en Singularity University in de VS.

Onderwerpen waarover Peter Molengraaf graag spreekt:

 • impact van verduurzaming energiesystemen op andere sectoren (mobiliteit, gebouwendisruptie en industrie)
 • impact van goedkope energie uit zon en wind op energiesysteem
 • rol van waterstof (in toekomstig energiesysteem)
 • Hoe ziet het energiebedrijf van 2030 eruit?
 • wie gaat er straks thuis energie leveren, de auto, de batterij, de buurt, een tech bedrijf of toch nog steeds gewoon een energieleverancier?
 • waarom gaan we van het gas af?
 • de verwarming van de toekomst? hoe houden we straks ons huis aangenaam in zomer en winter.
 • het (energie-)net van de toekomst en de rol van de netbeheerder daarin
 • energy communities, wat zijn dat?

English version

Peter Molengraaf has been Chairman of the Executive Board of Alliander (largest Dutch Electricity and Natural Gas Grid Operating Company) from 2009-2017.

He has been named Figurehead of the Top Sector Economy by the Ministry of Economy. As well, he advises large and smaller companies in the field of strategy, energy and digitalization. His specific focus is on companies in the field of sustainable energy storage and EV infrastructure. He is also Chairman of HollandSolar, the Dutch solar industry association.

As a Non-Executive Board member, he is chairman of the Supervisory Board of AEB and Greenflux, and a member of the Supervisory Boards of Vopak The Netherlands, Kadaster and of Ecovat.

In recent years, Peter also was chairman of Netbeheer Nederland, the Dutch Industry Association for Electricity and Natural Gas Grid Operator companies.

Peter Molengraaf previously worked in various management positions at Nuon (2005-2009) and Shell (1990-2014). He studied Informatics at the Delft University of Technology and holds an MBA from the Rotterdam School of Management at the Erasmus University. Afterwards he participated in Executive Programs of INSEAD in Fontainebleau and Singularity University in the US, California.

 • impact of sustainable energy systems on other sectors (mobility, building disruption and industry)
 • impact of cheap energy from the sun and wind on the energy system
 • role of hydrogen (in future energy system)
 • What does the energy company of 2030 look like?
 • who will be supplying energy at home, the car, the battery, the neighbourhood, a tech company or still just an energy supplier?
 • why do we get rid of the gas?
 • the heating of the future? how will we keep our house comfortable in summer and winter
 • the (energy) network of the future and the role of the network manager in this
 • energy communities, what are they?
auteurs, sprekers, onderwerpen, masterclasses & workshops

AUTEURS & SPREKERS

Lezingen, keynotes, optredens door topauteurs
Niet verwijderen, is nodig voor vormgeving, wordt niet op site getoond.

Vraag een offerte aan

Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Door het aanmelden geef je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen en ga je akkoord met onze privacy policy.